Evită falimentul companiei tale
Verifică dacă poți evita insolvabilitatea companiei tale
și salvează-ți afacerea utilizând instrumente juridice actuale
Compania se află în următoarele circumstanțe
Dobînzi în creștere
Creșterea dobânzilor de întârziere pun în pericol executarea contractelor?
Executări incaso
Întârzierile repetate la plata impozitelor creează pericolul
executării incaso?
Conturi blocate
Adresarea creditorilor în judecată a blocat conturile bancare?
Somații de plată
Creditorii îți refuză categoric amânarea sau reeșalonarea plăților pe contracte?
Debitori insolvabili
Debitorii tăi au pornite cauze de insolvabilitate în instanțele
de judecată?
Concediere salariați
Ești nevoit să micșorezi locurile de muncă în legătură cu reducerea statelor de personal?
Pentru a preveni înrăutățirea situației tale și intrarea în insolvabilitate află că există procedura accelerată de restructurare
 • 1
  Oprește executarea silită
  Intentarea procedurii de restructurare accelerată suspendă urmăririle individuale ale creditorilor şi executările silite asupra bunurilor debitorului în scopul gestionării bunurilor și valorificării acestora pentru stingerea creanțelor doar sub supravegherea instanței de insolvabilitate, fără a crea careva abuzuri din partea executorilor judecătorești.
 • 2
  Anulează sechestrele aplicate
  Una din principalele competențe ale instanței de insolvabilitate în procedura de restructurare accelerată este ridicarea sechestrului de pe patrimoniul debitorului şi anularea altor măsuri de asigurare sau de limitare a debitoruluii în dreptul de administrare şi de valorificare a masei debitoare, aplicate de alte instanţe de judecată sau de organele abilitate în acest sens, cum ar fi executori judecătorești.
 • 3
  Deblochează conturile bancare
  Similar ridicării sechestrului instanța de judecată este competentă și în vederea înlăturării oricăror limitări impuse asupra mijloacelor bancare din conturile companiei ceea ce permite desfășurarea unei activități comerciale în vederea reabilitării companiei.
 • 4
  Amână sau reeșalonează plățile contractuale
  Deblocarea circuitului financiar al companiei este scopul primordial al procedurii de restructurare accelerată, astfel odată fiind intentată se va aproba planul procedurii de restructurare accelerată ce va permite adoptarea unor soluții avantajoase debitorului pentru stingerea tuturor datoriilor, cum ar fi eșalonarea plăților, achitarea în rate ș.a.
 • 5
  Stopează calcularea penalităților
  În vederea valorificării tuturor bunurilor ce aparțin companiei și a mijloacelor bănești, odată cu intentarea procedurii de restructurare accelerată se suspendă calcularea penalităților și a dobânzilor în așa fel încât situația companiei debitoare să nu fie înrăutățită din cauza unor sancțiuni pecuniare ca urmare a neexecutării obligațiilor.
 • 6
  Păstrează statele de personal
  În situații financiare dificile cel mai mult suferă salariații, compania care se confruntă cu insuficiență financiară reduce locurile de muncă pentru a nu fi nevoită să achite salarii și astfel acoperă alte datorii. Procedura de restructurare accelerată este orientată spre remedierea problemelor existente prin schimbarea structurii activelor sau modificarea procesului operaţional de producţie pentru a spori activitatea economică a companiei, iar statele de personal rămân a fi păstrate.
 • 7
  Achită eșalonat impozitele
  Intentarea procedurii de restructurare accelerată permite inclusiv suspendarea și eșalonarea plăților față de bugetele publice cu posibilitatea stingerii în etape a creanțelor doar sub supravegherea instanței de insolvabilitate, fără abuzuri din partea organelor fiscale.
 • 8
  Evită emiterea ordinelor de plată incaso
  Suplimentar posibilității eșalonării impozitelor și scutirii penalităților pentru plățile bugetare, intentarea procedurii de restructurare accelerată permite blocarea emiterii și/sau executării ordinelor de plată incaso din partea serviciului fiscal, serviciului vamal și eventual executorilor judecătorești, ceea ce asigură stabilitatea desfășurării activității comerciale.
Stereotipul despre inevitabilitatea lichidării în caz de incapacitatea de plată și faliment s-a fundamentat adânc în conștiința întreprinzătorilor și oamenilor de afaceri din Republica Moldova. Care este alternativa lichidării companiei? Pot fi opriți creditorii pentru a-ți acorda timp să-ți refaci afacerea? În Republica Moldova, până la modificările operate în domeniul insolvabilității din anul 2013, orice pornire a procedurii de faliment sau insolvabilitatea prezuma din start lichidarea companiei pentru plata creditorilor din contul bunurilor vândute. Care este aplicabilitatea acesteia și care sunt avantajele pentru afacerea ta?
Încă ai dubii cu privire la necesitatea urgentă de a soluționa problema ta?
Verifică acum iminența stării de insolvabilitate
Completează datele și în curând vei fi contactat.
* Prin expedierea informației vă exprimați acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal
De către creditori au fost deja înaintate dobînzi sau penalități suplimentare?
Au fost intentate proceduri de executare silită în privința companiei?
Aveți debitori în privința cărora au fost intentate cauze de insolvabilitate?
Există o reducere a încasărilor în raport cu anul fiscal precendent?
Soluționează problema apelînd la juriști specializați în domeniu insolvabilității!
MACOVEI Gheorghe
avocat, doctor în drept, lector universitar
Gheorghe Macovei este recunoscut pentru cunoștințele aprofundate pe care le deține în domeniul insolvabilității, acesta aducând o îmbunătățire considerabilă domeniului în calitate de lector universitar (de peste 15 ani), scriind o multitudine de articole, manuale și cărți în domeniu. Mai mult, în anul 2016, acesta a obținut titlul de doctor în drept cercetând „Procedura de declarare a insolvabilității".

Gheorghe MACOVEI și-a câștigat o largă reputație în ce privește litigiile în domeniul insolvabilității fiind și membru al Comisiei pentru autorizare și disciplină a administratorilor autorizați, Ministerul Justiției.

Mai mult ...
 • Cunoștințe solide
  în domeniu
  Macovei Gheorghe este specialist recunoscut în domneniul insolvabilității și a procedurilor de faliment, invitat la o serie de conferințe de specialitate în domeniu.
 • Orientare către detalii
  Un specialist în domeniul insolvabilității orientat la cunoașterea celor mai mici detalii și a procedurilor destul de specifice.
 • Experiența în domeniul
  litigiilor judiciare
  Specializarea profesioanală în calitate de avocat acumulează peste 15 ani de experiență în domeniul apărării drepturilor persoanelor în litigiile judiciare.
 • Promotor al domeniul insolvabilității
  Un domeniu atît de îngust din punct de vedere profesional, care este promovat pentru a ridica nivelul de conștientizare a problemelor în societate.
Ai decis să nu riști cu banii tăi?
Programează-te acum și exclude riscurile de a pierde compania ta.
După consultație vei ști?
 • Cum să recuperezi termenele întîziate
 • Cînd si în ce condiții să depui cerere
 • Care poate fi procentul de recuperare creante
 • Care poate fi procentul de recuperare creante
 • Care poate fi procentul de recuperare creante
Toți clienții myAVVO beneficiază de avantajele sistemului on-line de gestionarea a solicitărilor și cauzelor la un click distanță
myAVVO portal
toate cauzele tale la un click distanță
PROGRAMEAZĂ CONSULTANȚĂ
ȘI AFLĂ SOLUȚIILE PENTRU A NU PIERDE CREANȚELE TALE
* Prin expedierea informației vă exprimați acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal
Contacte:
+373 22 929 929
+373 78 775 776
office@myavvo.md
MyAVVO Solution SRL
Moldova, mun. Chișinău str. București 31, MD-2001